English | Polish
O Firmie   Kontakt             Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowe PROVIMEX zapoczątkowało działalność w roku 1990 jako jedna z pierwszych, całkowicie prywatnych polskich firm w międzynarodowym obrocie mięsem. Początkowo spółka cywilna, przekształcona w roku 1999 w spółkę z o.o.
           Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest import oraz eksport surowca mięsnego dla zakładów rozbiorowych i przetwórczych (wołowina, wieprzowina, drób, podroby). Pewien procent stanowi handel tymi towarami w kraju, a także sprzedaż gotowych wyrobów i materiałów pomocniczych dla przemysłu mięsnego. Głównymi rynkami zbytu oraz zakupów są kraje Unii Europejskiej, chociaż przed przystąpieniem Polski do UE poważnym zródłem zaopatrzenia były kraje zamorskie (USA, Australia, Ameryka Płd.). Lista rynków na które PROVIMEX realizuje dostawy obejmuje niemal wszystkie kraje "starej Unii" oraz kilka nowych państw członkowskich. Do najważniejszych odbiorców należą Szwecja, Dania, Holandia, Niemcy. W strukturze towarowej dominuje mięso wołowe, w różnej formie i postaci (chłodzone i mrożone ćwierci oraz elementy). Zdecydowanie największym dostawcą jest Dania, z uwagi na wyrównaną, wysoką jakość dostarczanego surowca wieprzowego. Działalność opieramy na doświadczonych, wypróbowanych od szeregu lat dostawcach gwarantujących najwyższy poziom jakości towaru, bezwzględne przestrzeganie wymogów weterynaryjnych, bezpieczeństwa i higieny produkcji oraz terminowość dostaw.
       Jesteśmy otwarci na nowe propozycje współpracy, pod warunkiem zapewnienia spełniania powyższych zasad.

ZAPRASZAMY !